O DRUŠTVU

Društvo Advans je leta 2013 ustanovljena neprofitna organizacija, ki se se zavzema za spodbujanje digitalne pismenosti in e-vključenosti starejših ter oseb, ki niso vešče dela z računalnikom.

Svoje poslanstvo uresničujemo z izvajanjem izobraževanj za starejše na področju računalništva in rabe IKT ter s pripravo prilagojenih izobraževalnih gradiv, namenjenih starejšim.

Naša ponudba zajema organizacijo in izvedbo računalniških tečajev in delavnic tako za posameznike kot tudi organizacije, ki se pri svojem delu srečujete s starejšimi in bi jim želeli v okviru svoje dejavnosti ponuditi neformalna izobraževanja na področju računalništva in IKT.